СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
Здравка Челара 16, Београд

Наша школа остварује успешну сарадњу са КГБ набавке у циљу пружања стручне помоћи у пословима јавних набавки, иста је на завидном професионалном нивоу и надамо се да се сарадња у том духу и наставити.

Директор
Миленко Поповић