ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
Земун – Београд

Након што су прошле прве две године сарадње наше школе са КГБ набавке, велико ми је задовољство да поздравим ту сарадњу и да их препоручим свима у спровођењу поступака јавних набавки.

Прецизност, експедитивност, одговорност, предусретљивост и пре свега поштен и професионалан однос су само неки од епитета којим би смо могли описати сарадњу наше школе са КГБ набавке.

Надамо се да ћемо у годинама које долазе и даље успешно сарађивати.

Директор
Зорица Маравић