ПОЛИТЕХНИКА-ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Нови Београд

Политехника – школа за нове технологије, од 2014. године, остварује успешну сарадњу са KГБ набавке у  погледу стручне помоћи у пословима јавних набавки. С обзиром на сложеност послова које прописује Закон о јавним набавкама, школа је велику помоћ добила од КГБ набавке као специјализоване фирме која води рачуна о примени Закона.

Поред редовних послова (израде и измене годишњег плана набавке, вођење евиденције о јавним набавкама, израда кварталних извештаја, израде решења, одлука,уговора) које КГБ набавке обавља са пажњом, педантно и у року, морамо истаћи да је и код ванредних послова, где је требало брзо одреаговати, КГБ набавке увек на располагању.

Директор
Душан Миловановић