ОСНОВНА ШКОЛА
”ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
Мештровићева 19, Београд

ОШ „Змај Јова Јовановић“ је вишегодишњи корисник услуга фирме КГБ набавке у поступцима спровођења јавних набавки, и због изузетног професионалног односа и знања из области јавних набавки та сарадња се наставља и даље.

Сви поступци јавних набавки који су спровођени са КГБ набавке, успешно су завршени и реализовани, особље фирме има професионални однос према послу који обавља, љубазност у опхођењу и висок степен толеранције према неуким странкама којима је потребно додатно објашњење, што је важно за успешан завршетак поступка.

За протекли период сарадње није било грешака због којих би школа претрпела штету и из тог разлога КГБ набавке су сигуран партнер који ради искључиво према закону, и та чињеница даје корисницима њихових услуга сигурност у пословању па их препоручујемо као изузетне и поуздане сараднике.

Директор
Весна Животић