ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
Београд

На основу Закона о јавним набавкама који је на снази од 01.04.2013. године, а ради недовољне стучности и познавање послова јавних набавки, обратили смо се фирми КГБ набавке, из Београда, Устаничка 189/4а, за стручну помоћ. У протеклих неколико година имамо веома успешну сарадњу са КГБ-ом у следећим пословима:

  • Израда годишњег плана јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује;
  • Спровођење поступака јавних набавки и
  • Праћење и информисање о законској регулативи која прати јавне набавке.

Од првог дана сарадња са КГБ набавке, односно са њиховим стручним тимом, је била веома пословна, професионална и квалитетна. За горе наведене послове КГБ је обезбедио већи број стручних лица која познају законску регулативу, рачуноводство, јавне набавке. Обезбедили су веома квалитетну комуникацију између запослених у КГБ-у и запослених на овим пословима у школи. За све време трајања наше сардање сви послови око јавних набавки су одрађени професионално, квалитетно и у задатим роковима. Није било несугласица или неизвршених послова. Цео период сарадње обележила је професионалност, одговорност и коректност.

Након више од три године сарадње, слободно можемо рећи да смо изабрали најбоље пословне сараднике и да смо задовољни досадашњом сарaдњом у свим пословима у којима нам КГБ набавке, несебично помажу и излазе у сусрет нашим захтевима и прохтевима.

Директор
Гордана Милојевић