os-lazar-savatic-zemun

ОСНОВНА ШКОЛА
”ЛАЗАР САВАТИЋ“
Земун

У оквиру склопљеног уговора са агенцијом за пружање услуга у пословима јавних набавки „КГБ набавке“ и вишегодишњег искуства у раду са истом, мишљења смо да је агенција испунила очекивања школе:

  • у погледу стручно обављених послова око тендера за јавне набавке,
  • у погледу пружања благовремених и потпуних информација на сва постављена питања из области јавних набавки,
  • у погледу помоћи око израде плана набавки, измене плана и објављивања свих неопходних докумената на портал јавних набавки, као и израде кварталних извештаја,
  • опис осталих услуга ван горе наведених дефинисан уговором, у потпуности је реализован,
  • љубазно и стрпљиво особље запослено у агенцији, такође доприноси повољном општем утиску.

Школа нема примедби на досадашњу сарадњу.

Директор
Будимир Нововић

Секретар
Светлана Ракић