ОСНОВНА ШКОЛА
”ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
Маршала Тита 101 Вишњица, Београд

КГБ набавке представљају синоном за успешност, пословност и ефикасност у раду. Задовољни смо постигнутим резултатима и очекујемо наставак сарадње.

У вишегодишњој сарадњи са фирмом КГБ набавке реализовали смо више великих и малих јавних набавки за потребе наше школе: набавка струје, асфалтирање дворишта, екскурзије и наставе у природи, различите услуге и добра. За нас КГБ набавке ради План јавних набавки и квартално извештава о остваривању Плана.

Наше искуство у раду са њима доказује да и у савременом пословању пуном промена и неизвесности, можете увек да рачунате на брзу и одговорну реакцију вашег пословног сарадника, који за вас увек има времена.

Резултат је, наравно, наше задовољство и искрена препорука.

Директор
Снежана Будимировић