os-djordje-krstic

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ КРСТИЋ“
Београд

Основна школа „Ђорђе Крстић“ из Београда послове јавних набавки и друге послове у складу са Законом о јавним набавкама обавља у сарадњи са „КГБ набавке“ из Београда.

У досадашњем раду на примени Закона о јавним набавкама и спровођењу законитости у тој области „КГБ набавке“ су показале професионализам, беспрекорну ажурност и тачност, као и висок ниво познавања закона и подзаконских аката из те области. Нама као корисницима услуга то даје сигурност у раду на изради финансијских планова, планова јавних набавки и реализацији истих. Треба истаћи да је љубазно особље „КГБ набавке“ увек спремно на сарадњу и саветодавну и техничку подршку.

У размени искуства са другим школама које сарађују са фирмом „КГБ набавке“, сазнали смо да и они имају иста искуства са њима. То говори да се ради о озбиљној фирми која својим клијентима као поуздан партнер пружа квалитетне услуге и сигурност.

Директор
Јелена Воларов