os-braca-jerkovic-zeleznik

ОСНОВНА ШКОЛА
”БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”
Железник

Са агенцијом КГБ набавке, из Београда, која обавља послове консалтинга из области јавних набавки, сарађујемо већ три године.

Изузетно смо задовољни сарадњом са агенцијом, како у припреми и реализацији документације из области јавних набавки, тако и у пружању различитих консалтинг услуга.

Доказ томе су бројни реализовани уговори при чему наглашавамо да још никада није уложена жалба ни приговор на поступак јавних набавки од било ког подносиоца понуде и учесника у поступку јавних набавки које је спровела ова агенција.

Оно што одликује ову агенцију је висока професионалност и прецизност у сваком кораку који предузимају, тако да школа има веома велики осећај сигурности у свему што агенција КГБ набавке реализује.

Због свега наведеног агенција КГБ набавке је агенција које је за сваку препоруку у пословима јавних набавки и консалтинга.

Директор
Беба Угреновић