geoloska-hidrometeoroloska-skola-beograd

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Београд

Последњих година школа има сарадњу у пословима јавних набавки са ,,КГБ НАБАВКЕ“ из Београда.

Досадашња сарадња је врло успешна.

„КГБ НАБАВКЕ“ из Београда пружају високо квалитетне услуге у пословима јавних набавки. Њихове услуге су свеобухватне, благовремене и високо професионалне.

Запослени у „КГБ НАБАВКЕ“ из Београда у сарадњи показују висок ниво одговорности, посвећености у конкретним пословима јавних набавки и врло су љубазни.