„ДОМ ОМЛАДИНЕ“
БЕОГРАД

Установа културе Дом омладине Београда већ више од две године остварује пословну сарадњу са Агенцијом КГБ у домену водјења и реализације низа поступака јавних набавки.

КГБ је у оквиру ове пословне сарадње од самог почетка испољавао највиши степен професионалности, конкретни поступци јавних набавки за које су са наше стране били ангажовани су реализовани најбрже могуће, на квалитетан начин и што је најважније успешно. Комуникација са запосленима у Агенцији КГБ је била лака, професионална и ни на који начин није додатно оптерећивала наш редовни процес рада и у сваком моменту смо осећали да у КГБ-у имамо професионалног сарадника који је битно допринео нашем укупном пословању и омогућио да проблеме у реализацији поступака јавних набавки, са којима се све установе у јавном сектору сусрећу, пребродимо на најлакши могући начин.

Секретар Дома омладине Београда
Александар Ђукић