О нама

ко смо и чиме се бавимо?

Компанија КГБ набавке је настала издвајањем послова јавних набавки из друштва КГБ finance доо са циљем успешнијег организовања и подизања квалитета услуга стручне помоћи на пословима планирања, спровођењу поступака јавних набавки и праћењу њихове реализације.

Мисија КГБ набавке је да:

  • пружи највиши ниво услуга ангажовањем искусног тима службеника за јавне набавке, комерцијалних и експерата из области права, финансија, просвете, здравства, грађевине и других области, са дугогодишњим искуством у јавним набавкама буџетских установа;
  • доприноси просперитету друштвене заједнице и даје позитиван допринос на плану уштеда у коришћењу јавних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава, уз поштовање начела јавних набавки, ефикасности и економичности, транспарентности, конкуренције и једнакости понуђача.

Наше услуге

како можемо да Вам помогнемо?

Нови Закон о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 124/12), у даљем тексту Закон, ступио је на снагу и примењује се од 01.04.2013. године. На основу члана 2. став 1. тачка 1) Закона наручиоци су корисници буџетских средстава. Ова категорија субјеката ближе је дефинисана Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, ... 93/12). Обавеза свих корисника буџетских средстава је да набавке спроводе у складу са Законом, израде интерни акт наручиоца, израде годишњи план јавних набавки, воде евиденцију о јавним набавкама и извештавају Управу за јавне набавке и Државну ревизорску институцију.

Визија КГБ набавке је да постане поуздан партнер у пружању услуга реализације поступака јавних набавки на подручју града Београда и Србије. У складу са нашом визијом, нудимо вам скуп услуга професионалних јавних набавки за НАРУЧИОЦА и за ПОНУЂАЧА.

Контактирајте нас

како да нас контактирате?
Адреса
Устаничка 189/4a, 11000 Београд
E-mail
office@kgbnabavke.rs
Телефон
011/3470-519
Мобилни
064/8566-085
www.trivoo.net